Terapi

Oplevelsesorienteret psykoterapi

Oplevelsesorienteret psykoterapi giver mod og lyst til livet


Oplevelsesorienteret psykoterapi tager udgangspunkt i teorier og metoder, der blandt andet anvendes indenfor den humanistiske eksistentielle psykologi, oplevelsesorienteret familieterapi, gestaltterapi og eksistentiel psykoterapi.

Oplevelsesorienteret psykoterapi giver mulighed for selvudvikling gennem en række samtaler. Fordi man får afdækket, hvor man er, hvordan man gebærder sig og i det hele taget, hvad det er for nogle strategier, man har fået for vane at anvende i livet. Det kan mange gange vise sig at være den mest udfordrende og spændende rejse i livet.

Giv slip og skab din egen virkelighed

Jeg støtter klienten i at sætte ord på oplevelser. På den måde hjælper jeg med at integrere personens erindringer og selvopfattelse på en ny måde. Det bevirker, at personen lærer sine forestillinger om verden bedre at kende og kommer ofte til at føle sig mere levende. Det kan tilsammen give mod og lyst til at skabe sin egen virkelighed.

Nærende relationer eller helt alene

At stå på egne ben og leve som et særskilt væsen er nødvendigt for at kunne indgå i nærende relationer til andre mennesker. Det giver selvtillid og større følelse af intensitet at arbejde med sine erfaringer ifht. tilknytning, nærhed, adskillelse og distance.

Bliv bedre til at vælge

I terapien hjælper jeg mennesker med at være i stand til at vælge og sige fra, så de bliver bedre til at sætte grænser over for andre. Det er nødvendigt for, at man som person kan tage ansvar og har vilje til at leve.

Få hjælp til at finde vej i livet

Vaner og mønstre, som personen er præget af på sin vej gennem livet, skal frem i lyset. Fordi den viden indeholder nøglen til personlige ressourcer og udviklingspotentialer. Ved at konfrontere oplevelsen af sig selv og den måde man lever på, kommer de personlige valg frem i lyset.

Eksistentiel psykoterapi

Med den eksistentielle psykoterapi tager vi nogle af livets store temaer og spørgsmål op. Fordi det eksistentielle handler om de fire grundvilkår, vi som mennesker har til fælles:

Død, isolation, frihed og meningsløshed


Det er emner som vi skal forholde os til på en eller anden måde, før eller siden.

Mere eller mindre smertefuldt kan det være at stå ansigt til ansigt med et eller flere af de fire eksistentielle emner.

Det eneste vi med sikkerhed kan sige er, at de alle fire er grundvilkår for den menneskelige eksistens. Vilkår, som vi får, når vi bliver født i verden - i dette liv.

Andre emner der ofte kommer frem i den eksistentielle terapi er fx skam, skyld, ensomhed, personlig udvikling, angst, kreativitet, munterhed - og eksistens.

Der kan være utrolig meget energi bundet til uløste eksistentielle problematikker/kriser og derfor er der væsentlig energi at vinde ved at arbejde med de eksistentielle temaer.